Jeugdgezondheidszorg in beeld

Na 9 maanden je baby in de buik te hebben gedragen, komt het kleine wondertje dan eindelijk ter wereld. Een bijzondere en spannende periode breekt aan, waarin de eerste dagen een periode volgt met intensieve ondersteuning van de kraamzorg. Na het vertrek van de Kraamzorg is het vaak even wennen aan de nieuwe situatie: je herkent nog niet alle signalen die je baby afgeeft. Hierdoor breken mooie, maar ook onzekere momenten aan. De jeugdgezondheidszorg (GGD) kan je op deze momenten bijstaan. Dat begint bij het consultatiebureau.

Kennismaking

Het consultatiebureau probeert zo goed mogelijk aan te sluiten op de kraamzorg. In de praktijk blijkt dat voor ouders de term kraamzorg een vatbaar en helder begrip is. Het woord jeugdgezondheidszorg brengt echter vaak een minder specifiek beeld met zich mee. Want wat gebeurt er precies op een consultatiebureau en met welke vragen kun je er terecht?

Het eerste contact met het consultatiebureau vindt plaats binnen 14 dagen na de bevalling, dit is het zogeheten zuigelingen-huisbezoek. Tijdens dit huisbezoek komt de verpleegkundige van het consultatiebureau bij je thuis voor een kennismakingsgesprek met het gezin. Er is voldoende ruimte voor het stellen van vragen en er is een weegmoment. Ook zal er een dossier voor je kind aangemaakt worden door de verpleegkundige. Zij overhandigt het alom bekende groeiboekje.

Inentingen

De GGD – en dus ook de afdeling jeugdgezondheidszorg – is een organisatie die zich richt op preventie: het voorkómen dat mensen ongezond opgroeien. Op het consultatiebureau worden daarom de gezondheid, groei en ontwikkeling van kinderen van 0-4 jaar gevolgd. Baby’s, peuters en kleuters krijgen daar ook de inentingen volgens het rijksvaccinatieprogramma, om bepaalde ziektes op latere leeftijd te voorkomen. De ouders kunnen hier terecht met hun vragen over verzorging, voeding, opvoeding en veiligheid. Ze krijgen hierbij begeleiding van de jeugdarts en sociaalverpleegkundige Samen met de consultatiebureau-assistent vormen zij het consultatiebureauteam.

Groeicurves

Gedurende het eerste levensjaar bezoekt een kind het consultatiebureau ongeveer acht keer. In het tweede, derde en vierde levensjaar gebeurt dit gemiddeld eens per halfjaar. Hierbij wordt standaard gekeken naar de groeicurves en worden spelenderwijs leeftijdsgebonden testjes afgenomen om de verdere ontwikkeling te volgen. Voor elk bezoek is circa vijftien minuten beschikbaar. Is er meer tijd nodig dan is er de mogelijkheid voor een extra bezoek op het bureau of een huisbezoek door de verpleegkundige.

Het grote voordeel van het consultatiebureau is dat het een erg laagdrempelige organisatie is. Doordat bijna alle kinderen in heel Nederland naar het consultatiebureau komen, zien wij goed of de kinderen een gezonde groei en ontwikkeling doormaken. Daardoor kunnen we ouders vroegtijdig begeleiden om de gezondheid van hun kind te stimuleren en hen bijstaan wanneer ze zorgen hebben over de groei of ontwikkeling van hun kind. Zo nodig kunnen we doorverwijzen. Hiervoor onderhoudt het consultatiebureau nauw contact met huisartsen, kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en andere jeugdorganisaties.

Toekomst

Vlak voor de basisschoolperiode breekt alweer het laatste consult op het bureau aan. Vanaf het moment dat een kind naar de basisschool gaat, wordt het dossier overgedragen naar de schoolarts en de schoolverpleegkundige van de jeugdgezondheidszorg. Tot het negentiende levensjaar worden alle kinderen nog enkele keren in hun groei en ontwikkeling gevolgd en kunnen ouders en de kinderen zelf met vragen bij de jeugdgezondheidszorg terecht. Op deze manier hoopt de jeugdgezondheidszorg ieder individu bij te staan om een zo gezond mogelijke en fijne toekomst in te gaan.