Aangenaam: de ouderparticipatiecrèche

Het woord is misschien nieuw voor je, maar het fenomeen bestaat al langere tijd. Een paar feiten op een rij over deze bijzondere vorm van opvang.

Ouders, die vrijwel altijd een cursus kinder-EHBO hebben gevolgd, houden de ouderparticipatiecrèche (OPC) zelf draaiende. Zij brengen hun kinderen een aantal dagen of dagdelen per week onder in de OPC. In ruil daarvoor zijn zij een aantal dagdelen per week zelf aanwezig om voor de hele groep baby’s, peuters en kleuters te zorgen. Dit systeem houdt de kosten van de opvang bijzonder laag.

In de buurt

Een fenomeen dat ergens wel wat lijkt op de OPC, is de peuterspeelzaal voor ouder en kind. Soms zijn ouders en kinderen alle dagen welkom, soms is er een aangewezen dag. Ouders, grootouders of misschien zelfs de oppas komen samen met de kinderen naar de opvang. Dat is meteen het grootste verschil met de OPC: in dit geval is er dus elk dagdeel een grote groep ouders aanwezig. Zij spelen met hun eigen kroost en met dat van elkaar. Deze manier van opvang levert een ouder geen ‘vrije tijd’ op, maar is wel erg prettig voor kinderen die weinig leeftijdsgenootjes in de buurt hebben. Bovendien leert het kind veel: van samen spelen tot creativiteit tot motorische ontwikkeling. Ouders drinken een kop koffie en bouwen wellicht nieuwe vriendschappen op. Er zijn een paar van dit soort speelzalen verspreid door het land. De dichtstbijzijnde, ‘de Springplank’, zit in Wijchen.

Overigens wint ouderparticipatie sowieso steeds meer terrein: steeds meer peuterspeelzalen vragen de ouders bij ‘toerbeurt’ een dagdeel mee te komen helpen. Er zijn dan bijvoorbeeld elke dag twee geschoolde leidsters aanwezig en een hulpouder. Op deze manier blijven ouders erg betrokken en is de kloof tussen opvang en thuis kleiner voor het kind.

Feiten

  • In Nederland zijn zeven OPC’s;
  • Vijf daarvan bevinden zich in Utrecht;
  • Gebruikelijk is dat er twee ouders zijn per dagdeel, en twaalf tot vijftien kinderen;
  • Volgens de kwaliteitsmonitor van het Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek is een OPC kwalitatief beter dan de reguliere opvang;
  • De meeste OPC’s zijn begonnen in de ‘flowerpowertijd’ in de jaren zestig en zeventig, als verzet tegen de traditionele opvang;
  • De OPC wordt officieel erkend, waardoor ouders toeslag kunnen aanvragen;
  • De laatst opgerichte OPC opende haar deuren in december 2011.