Wanneer gaat geboorteverlof in? Langer geboorteverlof!

Aanvullend geboorteverlof

Per 1 juli 2020 kunnen partners tot vijf weken aanvullend geboorteverlof opnemen.
Dit geboorteverlof gaat in het eerste half jaar na geboorte in.

Langer geboorteverlof

Het huidige kraamverlof geeft partners na de bevalling het recht op twee dagen verlof, op te nemen binnen vier weken, waarbij werkgevers het volledige loon doorbetalen.
Per 1 januari 2019 is het verlof verlengd naar eenmaal het aantal werkuren per week.
De werknemer kan deze verlofdagen naar eigen inzicht opnemen, maar wel binnen vier weken nadat het kind thuis is.

Adoptie- en pleegzorgverlof

Per 1 januari 2019 is de huidige regeling voor adoptie- en pleegzorgverlof verruimd met twee weken naar zes weken.

Gevolgen voor pensioenopbouw

Het langere kraamverlof wijzigt niets aan de pensioenopbouw.
Het aanvullend kraamverlof heeft wel gevolgen voor de pensioenopbouw.
Zoals reeds vermeld bedraagt de uitkering voor het aanvullend geboorteverlof per dag maximaal 70% van het dagloon. Over dit betaald aanvullend geboorteverlof bouwt de werknemer bij PFZW geen pensioen op. Voor deze periode van aanvullend geboorteverlof kan de werknemer wel de pensioenopbouw vrijwillig voortzetten. Het is dan belangrijk dat hij of zij binnen negen maanden na de ingang van het verlof een vrijwillige voortzetting bij het PFZW aanvraagt. T.z.t informeert PFZW werkgevers en werknemers.

Bron: Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG)

Help, ik word vader!